Akıntı Sistemleri


Akıntı Sistemleri
Akıntı, tüm tuzlusu sistemlerinde özellikle resif akvaryumlarında hayati öneme sahiptir. Hatta kimi duayenler akıntı kavramını önem sırasının en başına koymaktadırlar. Akıntı pompalarıyla akvaryumda oluşturulan su hareketi neden canlılarımız için çok önemlidir? Bunu maddeler halinde yazacak olursak:
1. Gaz alışverişi : Canlılarımız hayati fonksiyonlarını devam ettirirken içinde bulundukları ortam ile sürekli gaz alışverişi içerisindedir. Bu sebeple suyun oksijen açısından zenginleşmesi ve karbondioksit oranının kontrol altında tutulması çok önemlidir. Karbondioksitin sudaki oranının artması pH oranını düşürebileceği gibi alkalinite değerini de olumsuz yönde etkiler.
2. Atık ürünlerin uzaklaştırılması : Akvaryumda yem artıkları, dışkı ve mukus salgılarından oluşan çökeltiler uygun akıntılarla ve bu atıkları yiyen canlılarla (detrivor) sistemden uzaklaştırılmadığı takdirde enfeksiyona yol açan bakteriler için uygun çoğalma ortamları oluştururlar.
3. Fotosentez ve büyüme : Bu konuda yapılan bazı araştırma sonuçlarına göre akıntısız yahut yetersiz akıntılı ortamlarda bulunan mercanların fotosentez yapma ve büyüme oranlarında ciddi düşüşler olduğu kaydedilmiştir.
4. Beslenme : Beslediğimiz mercanların doğadaki menüleri içinde planktonlar önemli bir yer işgal etmektedir. Bu planktonlar mercanlara akıntılar vasıtasıyla taşınmaktadırlar. Dolayısıyla mercanlar suda serbest yüzen planktonları akıntı vasıtasıyla yakalayabilecek organlara sahiptirler.

Hiçbir mercan akıntı olmadan yaşayamaz. Çoğu mercan hayati tehlike sınırına gelmeden bir hafta ışık olmadan yaşayabilmesine karşın akıntısız ortamda aynı dayanıklılığı gösterememektedirler. Ciddi sistem çöküşlerinin temelinde genellikle hep su sirkulasyonunun yetersizliği bulunmaktadır. Fotosentetik mercanların gaz alışverişi ihtiyacı sadece kendileri için değil aynı zamanda bünyelerinde bulundurdukları simbiyotik yosunlar için de gereklidir. Bu yosunların önemli bir kısmını kaybeden mercan için hayati tehlike başlamış demektir.
Doğadaki su hareketlerinin kaynağı genel itibariyla rüzgarlardır. Bu hareketler bir çok canlının ihtiyaç duyduğu akıntıları oluştururlar. Bu akıntıları sınıflandıracak olursak; dalga, türbülans ve tek yönlü düz akıntılar diyebiliriz. Düz akıntı genelde 15 metre derinliğin altındaki seviyelerde daha yaygındır. Bu derinliğin üzerindeki seviyelerde dalga ve türbülans hareketi daha ağırlıklıdır. Akvaryumlarda beslediğimiz mercanların çoğunluğu 15 metreden daha az derinliklerde yaşadıkları düşünülse de deniz ve okyanuslardaki dalga ve turbulans hareketleri büyük hacimlerde oluşur ve aynı zamanda mercanların ihtiyaç duyduğu akıntı hızı ihtiyacını karşılayabilirler. Bu sebeple akvaryumlarımızda dalga ve turbulans yaratmak için yüksek hacimli su hareketinden feragat etmemek gerekir.